ساک دستی آماده گلاسه ساده سایز 25 در 38

240,000 260,000 
قهوه ای
مشکی
سرمه ای
سفید

ساک دستی آماده کرافت سایز 54 در 37

170,000 235,000 
قهوه ای
کرافت
بربری
+4
زرشکی
سبز یشمی
سرمه ای
طلایی

ساک دستی آماده گلاسه پوست ماری سایز 20 در 30

210,000 230,000 
قرمز
قهوه ای
مشکی
+5
زرشکی
سبز یشمی
سرمه ای
سفید
طلایی

ساک دستی آماده گلاسه دیاموند سایز 20 در 30

220,000 
قرمز
قهوه ای
مشکی
+6
نارنجی
آبی آسمانی
زرشکی
سبز آبی
سبز یشمی
سرمه ای

ساک دستی آماده کرافت سایز 42 در 32

150,000 215,000 
کرافت
بربری
طلایی

ساک دستی آماده کرافت سایز 32 در 42

150,000 215,000 
کرافت
بربری
طلایی

ساک دستی آماده گلاسه آکوا سایز 23 در 23

200,000 
قرمز
قهوه ای
کرم
+11
مشکی
نارنجی
آبی آسمانی
آبی کاربنی
بنفش
زرد
سبز آبی
سبز یشمی
سرمه ای
سرخابی
طلایی